02. april 2019

Hvilken Ukedag tilhører Ditt Stjernetegn? Og når ble Du født?

7-Dagers Uken er trolig en av de best bevarte tradisjoner og etterlevninger fra oldtiden, og som fremdeles blir benyttet daglig i vårt moderne samfunn. Den utgjør selve hjørnesteinen i en rytme som er bestemmende for våre sivile ritualer, selv den dag i dag. Den er hentet fra oldtidens Astrologi, og hvor de to himmellysene Sol og Måne, og planetene Merkur, Venus, Mars, Jupiter og Saturn dannet grunnlaget for vårt verdensbilde og ble benyttet for å beskrive de erfarbare strukturer og rammene som omslutter vår virkelighet.

Blant Folk flest: Vi kjenner alle ukedagene ved navn, helt fra barndommen, men det er ikke sikkert alle vil klare å knytte tråden mellom samtlige ukedager og til den av planetene som er opphavskilde til ukedagens navn. Enda færre vil klare å trekke linje mellom ukedagene og de enkelte tegn i dyrekretsen – men her er det et finurlig system som knytter det hele sammen i et tett resonnement. Dette er ikke stedet for en fullverdig gjennomgang av den filosofi og virkelighetsoppfatning som ligger til grunn for dette system. – Men se om du kan finne din planet, og hvilken ukedag som knytter seg ditt stjernetegn!

SolSøndag (eng. Sunday) er den første dagen i uken og assosieres med det første tegnet i dyrekretsen, nemlig Væren. Solen er opphøyet i dette tegnet, som betyr at den er veldig sterk. I skapelsesberetningen var Solens dag den første dagen, og derfor ble den første spiren satt på denne dag, og det ble “Lys”.

Månen Mandag (eng. Moon, Monday) er den andre dagen i uken og forbundet med det andre tegnet i dyrekretsen, Tyren, hvor Månen er opphøyet og står veldig sterkt. Den andre dagen var en fin dag å kjøre en plog over himmelhvelvingen og skille hav fra hav. Og himmel og hav speilet hverandre (Månen). Men for et kav. Det sies at Tyren ble nokså slapp og utkjørt av det hele, men derfor er også tegnet noen ganger beskrevet som krumrygget.

Mars Tirsdag (norrøn krigsgud, Tyr, Tuesday) er den tredje dagen i uken, og er forbundet med stjernetegnet Steinbukken. Krigsplaneten Mars er opphøyet i dette tegnet. Steinbukken er en kompleks skapning med både fiskehale og hov. Men da ble det en fin dag for å tvinge (Mars) det faste landet frem av havet. Dermed ble naturen til. Steinbukken er i mytologien en omskapelse av guden Pan (naturguden) som fant opp figuren i sin flukt fra serpentin-monsteret Tyfon i elven Nilen.

Merkur Onsdag (norrøn Odin, Odinsdag, eller Wotan/Woden, på engelsk Wednesday). Odin er den norønne parallell til den romerske guden Merkur. På latin heter ukedagen “Mercurii dies”. Merkur er opphøyet i tegnet Jomfruen som har sterke tradisjonelle tilknytninger til denne dagen. I midten av uken (Mitterwoch) ble den regnet som en god ordstyrer, og til å holde orden over de andre ukedagene. En god dag for å fordøye, og sette de 3 foregående dagene i system. (Væren, Tyren og Steinbukken er forresten alle drøvtyggere, og med en ufullstendig fordøyelse)

Jupiter Torsdag (norrøn Thor, Thursday). Thor, tordenens gud, er den norønne parallel til den romerske Jupiter, derav kommer navnet på ukedagen. Jupiter er opphøyet i tegnet Krepsen, som har en sterk tilknytning til dette tegnet. En velgjørende planet og et fruktbart tegn. Frodig og mangfoldig, og som skal gi opphav til meget liv – og spesielt de store dyrene i havet.

Venus Fredag (norrøn Freya, Friday) er den sjette dagen i uken og assosieres med det siste tegnet i dyrekretsen, Fiskene. Venus er opphøyet i dette tegnet og står veldig sterkt når plassert i denne delen av himmelen. I skapelsesberetningen ble skapelsen ferdigstilt på denne dag. Den blir også kalt for Menneskets dag. Men derfor også, når den 13. som representerer en ubalanse i naturen, faller på en fredag, ble det sagt at denne ubalansen falt på Mennesket.

Saturn Lørdag (eng. Saturday) er den 7. og siste dagen i uken, og forbindes med tegnet Vekten da planeten Saturn er opphøyet i Vektens tegn og har en veldig sterk innflytelse når plassert i dette tegnet. Vektskålene ‘hviler’, og derfor ble også dette Hviledagen. Saturn opprettholder også rettferdighet i dette tegnet, og dine gjerninger blir satt i balansen og veid/ettermålt (karma). Det er tradisjonelt også en renselses- og vaskedag.

Legg merke til at IKKE ALLE tegnene i dyrekretsen er forbundet med en ukedag, men om du ønsker å ordne og ha minst en eller to dager som har større affinitet, og som er viktigere for ditt stjernetegn enn andre, kan du også tenke slik;

Væren – søndag (Sol), deretter tirsdag (Mars er tegnhersker i Væren)
Tyren – mandag (Måne), og deretter fredag (Venus er tegnhersker i Tyren)
Tvillingene – onsdag (Merkur, som styrer Tvillingene, er både tegnhersker og opphøyet i Jomfruens tegn)
Krepsen – torsdag (Jupiter), deretter mandag (Månen er tegnhersker i Krepsen)
Løven – søndag (Solen, som styrer Løven, er opphøyet i Værens tegn)
Jomfruen – onsdag (Merkur både styrer og er opphøyet i dette tegnet)
Vekten – lørdag (Saturn), deretter fredag (Venus er den naturlige tegnhersker i Vekten)
Skorpion – tirsdag (Mars er opphøyet i Steinbukken)
Skytten – torsdag (Jupiter, som styrer Skytten, er opphøyet i Krepsen)
Steinbukken – tirsdag (Mars), deretter lørdag (Saturn, som er tegnhersker i Steinbukken, er opphøyet i Vekten)
Vannmannen – lørdag (Saturn, som er den tradisjonelle tegnherskeren til Vannmannen, er opphøyet i Vekten)
Fiskene – fredag (Venus), deretter torsdag (Jupiter, som er den tradisjonelle tegnhersker i Fiskene, har torsdag som sin dag)

Avhengig av ditt fødselsdiagram vil de forskjellige ukedagene fremstå som viktige (heldige?) og mer fremtredende, til forskjellige tider i ditt liv. Det kan virke som om viktige begivenheter og hendelser trekker i retning av denne dag. Om du ønsker å sette deg mer inn i tradisjonene bak ukedagene (men det er litt teknisk, og for spesielt interesserte), kan du gjøre det: Her!

Astrologisk Tips

Tirsdag 23. april

Solen i 45° med Neptun er mild, men fuktig og porøs, og kan tåke ting til. Kontakt med fremmede verdener. Noen ganger optikk, proteser eller kjemiske løsninger. Neptun er en fintfølende planet, men sensitiv og skjør. Månen gjør en samstilling med lykkeplaneten Jupiter kl.13.45, og timene før er spesielt heldige for møter, investeringer og kjøp. Ettermiddag og kveld er bra for hobby og kreative aktiviteter. Men praktiske avtaler sporer av og blir ikke nødvendigvis som tenkt.

- Andrew Bevan

Abonner på vår nyhetsbrev og motta gratis horoskop og tips på e-post!

Våre Kunder Sier

Andrew Bevan en ener paa Astrologi i Norge. Anbefales !

Daniel North

Kjære Thorbjørn,

Tusen takk for fjernhealing, det var varmt, og ryggen er bra.

Toril

Våre veiledere

21383826 #105
21383826 #108
21383826 #102
21383826 #107