NOKUT har akkreditert de tre fagskoleutdanningene Grunnstudiet i astrologi og Profesjonsstudiet i Esoterisk Astrologi del I og del II ved Astrologiskolen Herkules AS. Praktiserende astrologer og astrologi interesserte på alle nivåer har gjennom flere tiår, og på tvers av sine faglige forskjeller, deltatt i arbeidet for en offentlig anerkjennelse av sitt fagfelt og akademi. Historisk sett, og fra offentlig hold, er astrologi blitt omtalt som ‘vitenskapens mor’ og en viktig bidragsyter til vår immaterielle kulturarv. Tidligere er Sophie Center for the Study of Cosmology in Culture ved Universitetet i Wales, Trinity Saint David, UK, blitt akkreditert i utlandet for sine historiske og antroposofiske studier i kulturell astronomi og astrologi.